Privacyreglement

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers op onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact met u opnemen.

Inzage en correctie persoonsgegevens

La Plume Volante probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of kunnen gegevens onvolledig overkomen. Daarom heb u het recht de gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.

Aanpassen privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacy